terça-feira, dezembro 12, 2006

Multatuli 2- virtudes da democracia II

"Idee 5.
Veel uitstekend-goede -- of veel uitstekend-slechte -- mensen, by elkaar en verbonden, stellen zovele faktoren daar, die 'n enorm produkt opleveren van goed of slecht. Maar de som van veel middelmatigheden blyft altyd gelyk aan één middelmatigheid.

NOOT Redactie en inhoud van dit IDEE hebben behoefte aan verbetering en aanvulling. Vooral de eerste stelling komt my onjuist voor, zoals reeds blykt uit 9. "

Multatuli

Proposta de tradução:
"Muitas pessoas extremamente boas --ou muitas pessoas extremamente más-- somadas e juntas, desencadeiam tantos factores que resultam num produto enorme de bom ou de mau. Mas a soma de muitas medianias resulta sempre numa mediania.

Nota: A redacção e conteúdo desta IDEIA precisam de aperfeiçoamento e complemento. Sobretudo a primeira proposição afigura-se-me incorrecta como parece resultar de 9."


Nota minha, não de Multatuli: a ideia 9 corrige a segunda proposição e não a primeira, provando numericamente que a soma das medianias resulta num valor abaixo da mediania.

2 comentários:

Anónimo disse...

Dank je voor je citaat van Multatuli. Zoals ik al voor een maand geschreven heb.... vragen te stellen is goed maar ook Multatuli hat geen ander alternatief. Nederland is tot nu toe met zijn demokratie goed gevaren en zeker niet genijgd hieraan iets te wijzigen.
Om maar met Multatuli te antwoorden: demokratie is een fijne zaak en geeft de mensheid veel vermaak (dat komt uit een essay over een rijmpje op school en past bijna voor alles)

Melissa Officinalis disse...

Democratie heeft ook behoefte aan verbetering en aanvulling :-)