sexta-feira, janeiro 19, 2007

Multatuli 3 :denkbeeld

Idee 11
Om een voorwerp te tekenen is 't niet genoeg omtrek, kleur en schaduw van dat voorwerp te kennen, men moet dat alles kunnen weergeven.
Om een gedachte uit te drukken, moet die geworden zyn tot beeld, dat is: tot denkbeeld. Zo'n beeld moet men leren tekenen.


NOOT
Denkbeeld is een lief woord, en een der vele waaruit de schoonheid onzer taal blykt. Het Grieks-Latyns-Franse idee is er arm by, omdat daarin 't begrip: denken niet vertegenwoordigd wordt. 't Is jammer dat zo vaak het besef der ware betekenis van 'n woord verstompt door dagelyks gebruik. De wysgerige behandeling ener taal als de onze, leidt dikwyls tot verrassende opmerkingen. Juist daarom is het zo betreurenswaardig, dat men taalstudie heeft omgeknoeid tot letterziftery.
(1870)


Fonte: UVA

____________________________________________________________

Não percebem? Bom, para a gaiatada miúda, a TLEBS deve produzir a mesma sensação. Mas garanto eu que esta ideia de Multatuli com a TLEBS se relaciona. Traduzirei numa outra oportunidade.

____________________________________________________________

Sem comentários: